VISEČA POSTELJA, VISEČA KLOP

NALOŽBA V VAŠO

PRIHODNOST

Naložbo sta sofinancirala Evropska unija in Republika Slovenija

Naziv operacije:

Razvoj novega produkta (viseča postelja in dvosed/trosed)

Cilj operacije:

– povečanje prodaje z novimi inovativnimi produkti,

– povečanje obsega storilnost, saj bo nova oprema (strojna in programska) zmogljivejša,

– pozitiven vpliv na okolje,

– pozitiven vpliv na zdravje in delo zaposlenih,

– širitev na tuje trge,

– dolgoročna rast podjetja, povečanje dobička iz poslovanja …

 

Kratek opis operacije

Pristopili smo k razširitvi ponudbe, ker smo opazili, da je les postal moderen tako pri notranji opremi kot tudi zunanji.

Uporablja se ga za tudi za zunanje opremljanje (zimskih in letnih vrtov, teras, balkonov …).

 

Z našo razširitvijo bi želeli tržit končne izdelke iz lesa še za segment zunanje ureditve.

 

Podjetje z novo investicijo zasleduje naslednje cilje:

– posodobitev strojne in programske opreme,

– zmanjšanje negativnih vplivov na okolje,

– boljši pogoji dela za zaposlene,

– uvedba novih proizvodov (viseča postelja in dvosed),

– zvišanje kakovosti izdelave končnih proizvodov,

– povečanje dodane vrednosti na zaposlenega,

– povečanje čistih prihodkov od prodaje,

– širitev poslovanja na tuje trge.

Ciljni izdelek TROSED ali DVOSED za notranjo ali zunanjo uporabo je izdelan iz masivnega ogrodja (hrast, jesen, bukev/listavci) in blazin. Posebnost troseda je njegovo vpetje v strop. S tem dosežemo funkcijo gugalnice. Razvili smo še različico samonosilnega vpetja za primere, ko vpetje v strop ni mogoče. Izdelek smo razvili še za zunanjo uporabo.

Drugi ciljni izdelek je VISEČA POSTELJA iz masivnega lesa (hrast, jesen, bukev, dodali bi še oreh – tradicionalni les na slovenskem trgu ). Postelja je na voljo v različnih velikostih. Vpetje je stropno ali samonosilno. Pridobimo efekt gugalnice, ki nudi prijetno plavajoče udobje in s tem sprostitev.

 

Z uporabo strojev s katerimi je mogoče izvesti termično obdelavo lesa smo dosegli najučinkovitejšo obdelavo, boljšo kvaliteto lesa, višjo dodano vrednost lesa, manjšo porabo energije, materiala, večji izkoristek, boljšo kakovost končnega izdelka ter manjše izpuste v okolje in posledično tudi manj odpadnih surovin, kot so lesni ostanki, itd.

S tem pripomoremo k učinkoviti izrabi ter manjšem onesnaževanju. Pri proizvodnji ne pride do odpadnih surovin, vse ostanke namenimo za nadaljnjo predelavo. Termično obdelan les ne potrebuje nobene dodatne zaščite (lakov), kar prav tako pripomore k večji snovni učinkovitosti.